Inloggen
Wachtwoord vergeten

Vul hier het e-mail adres in waarmee u geregistreerd bent.

Wij zullen u een nieuw wachtwoord mailen indien uw E-mail bij ons bekend is.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Socius Nederland B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.socius.nu wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Socius Nederland B.V.(ook niet via een eigen netwerk)

Socius Nederland B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.socius.nu geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Socius Nederland B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.socius.nu het gebruik van informatie die door middel van deze
website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.socius.nu te kunnen raadplegen.


Copyright © Socius.nu. All rights reserved   |   Home   Disclaimer   Privacy   Algemene voorwaarden